Virker is mod sportsskader?

Isposer er længe blevet benyttet i behandlingen af sportsskader, men mange undersøgelser tyder også på, at brug af is kan forsinke helingsprocessen. Derfor undersøger vi i denne artikel, om isposer hjælper eller skader ved behandling af sportsskader.

Isposer er en del af RICE-metoden, som blandt andet Dansk Idrætsmedicinsk Selskab støtter. RICE står for Rest (hvile), Ice (is), Compression (bandage) og Elevation (løft op). Det var den amerikanske sportsmediciner, Dr. Gabe Mirkin, som stod bag offentliggørelsen af metoden tilbage i 1975, og siden da har den været ekstremt udbredt i sportsverdenen.

Men selvom Dansk Idrætsmedicinsk Selskab læner sig op ad Dr. Mirkins metode, har Mirkin selv trukket den oprindelige anbefaling tilbage på grund af de mange påstande om, at isposer skader behandlingsprocesserne.

Isposer har især været brugt mod hævelser efter fx forstuvninger, fibersprængninger eller andre akutte skader. Men den inflammation, der opstår, skulle efter sigende få immunforsvaret til at destinere reparationsceller, som bidrager til helingen, og hvis man lægger is på skaden, bremser man efter sigende reparationscellernes funktion og dermed behandlingen med op til 15 procent.

Den tjekkiske idrætsfysiolog Jan Lasota har udtalt, at is gør, at blodkar i området omkring skaden trækker sig sammen, og dermed reduceres blodgennemstrømningen. Mirkin har udtalt, at du gerne må benytte is til at dulme smerten, så længe isposen ikke benyttes i mere end ni minutter ad gangen. Det bedste er at dyrke en let form for motion, da dette vil udvide ens blodkar.

Ifølge Mirkin kan du i stedet bruge den nye metode ”MCE” af Lasota. M står for Move (bevægelse), C står stadigvæk for bandage og E står også stadigvæk for Elevation (løft skaden op). Med andre ord skal du i tilfælde af en skade bevæge dig så meget som muligt samt lave en komprimerende forbinding og sørge for, at det skadede væv bliver holdt i en høj position for at behandle din skade.

Jan Lasota er så sikker på sin teori, at han mener, at RICE-metoden er en saga blot, og at folk om 40 år stadigvæk vil ty til MCE-metoden. Men den teori køber den danske professor Michael Kjær, som også er leder af Institut for Sportsmedicin på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, ikke.

Kjær har udtalt, at det er korrekt, at inflammation hjælper med at hele skaden, men han afviser enhver påstand om at benyttelse af isposer får inflammationen til at forsvinde, og at is dermed hindrer helingsprocessen.

Michael Kjær har også udtalt, at det er vigtigt at holde hævelsen nede, da væskeansamlingen, der opstår i området omkring en skade, kan føre til, at tryk og spænding gør, at der ikke vil være nogen blodgennemstrømning til skaden.

Den tidligere kliniske lektor fra Syddansk Universitet, René Fejer, støtter Michael Kjærs udtalelse ved at informere om, at det er korrekt, at forsøg på dyr har vist, at isposer bremser inflammation, men at de samme forsøg også viser, at isposer ikke får helingsprocessen til at gå i stå.

Dog har Fejer også udtalt,at der ikke findes konkluderende beviser for, at is har en positiv effekt til dæmpning af fx forstuvede ankler. Mens nogle studier viser, at isposer har en effekt, så viser andre at de ikke reducerer hævelser. Men det er sikkert, at isposer er smertelindrende, og derfor kan man sige, at isposer virker mod sportsskader, da de fleste kaster sig hurtigere ud i genoptræning, når de er fri for smerter.